Ön a honlap
58890.
látogatója
2005. 08. 23. óta.


Programok


Dátum szerint sorrend, egy oldalon program.

Ember az embertelen világban


Egy hét a reformáció jegyében


A Biblia gyöngyszemei


Életmód-klub


Bibliai Szabadegyetem 4. félév


A Biblia az európai kultúrában
 • 66 előadás
 • 66 héten át
 • a Biblia 66 könyvéről
2016. szeptember 8. Pál első levele a thesszalonikabeliekhez
Hegyes-Horváth Géza

2016. szeptember 15. Pál második levele a thesszalonikabeliekhez
Czinkota András

2016. szeptember 22. Pál első levele Timótheushoz
Zámbó Piroska

2016. szeptember 29. Pál második levele Timótheushoz
Soós Róbert

2016. október 6. A zsidókhoz írt levél
Restás László

2016. október 13. A zsidókhoz írt levél
Soós Róbert

2016. október 20. Péter első levele
Soós Róbert

2016. október 27. Jakab levele
Ócsai Tamás

2016. november 3. Péter második levele, Júdás levele
Zámbó Piroska

2016. november 10. János apostol első levele
Soós Róbert

2016. november 17. János apostol második és harmadik levele
Kerékgyártó János

2016. november 24. A jelenések könyve (Bevezetés és 1-3. fejezet)
Tóth Sándor

2016. december 1. A jelenések könyve 4-11. fejezete
Csizmadia Róbert

2016. december 8. A Jelenések könyve 12-22. fejezete
Kormos Erik

2016. december 15. Fórum
Soós Róbert



Helyszín: Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház, Mátészalka, Kölcsey u. 2., Dienes galéria

Kezdési időpont: csütörtökönként 17.30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Szervezők:
Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház
Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
Hetednapi Adventista Egyház, Mátészalka

Új esély (mozifilm)


Új esély

Életmód-változtatás 8 lépésben


Bibliai Szabadegyetem 3. félév


A Biblia az európai kultúrában
 • 66 előadás
 • 66 héten át
 • a Biblia 66 könyvéről
2016. február 4. Bevezetés az Újszövetségbe
Kormos Erik

2016. február 11. Máté evangéliuma
Soós Róbert

2016. február 18. Márk evangéliuma
Czinkota András

2016. február 25. Lukács evangéliuma
Ősz-Farkas Ernő

2016. március 3. János evangéliuma
Ócsai Tamás

2016. március 10. Az apostolok cselekedetei
Zámbó Piroska

2016. március 17. Pál levele a rómaiakhoz
Csizmadia Róbert

2016. március 24. Pál I. levele a korinthusiakhoz
Tóth Sándor

2016. március 31. Pál II. levele a korinthusiakhoz
Tokics Imre

2016. április 7. Pál levele a galáciaiakhoz
Szilasi Zoltán

2016. április 14. Pál levele az efézusiakhoz
Hegyes-Horváth Géza

2016. április 21. Pál levele a filippiekhez
Soós Róbert

2016. április 28. Pál levele a kolosséiakhoz
Czinkota András

2016. május 5. Pál levele Titushoz, Pál levele Filemonhoz
Szilasi Zoltán

2016. május 12. Fórum
Soós Róbert



Helyszín: Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház, Mátészalka, Kölcsey u. 2.

Kezdési időpont: csütörtökönként 17.30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Szervezők:
Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház
Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
Hetednapi Adventista Egyház, Mátészalka

Bibliai Szabadegyetem 2. félév


A Biblia az európai kultúrában
 • 66 előadás
 • 66 héten át
 • a Biblia 66 könyvéről
2015. szeptember 10. A zsoltárok könyve
Ócsai Tamás

2015. szeptember 17. A példabeszédek könyve
Kormos Erik

2015. szeptember 24. A prédikátor könyve
Soós Róbert

2015. október 1. Énekek éneke
Ősz-Farkas Ernő

2015. október 8. Ézsaiás próféta könyve
Fekete István

2015. október 15. Jeremiás próféta könyve, Jeremiás siralmai
Tokics Imre

2015. október 22. Ezékiel próféta könyve
Soós Róbert

2015. október 29. Dániel próféta könyve
Tonhaizer Tibor

2015. november 5. Hóseás és Jóel próféta könyve
Restás László

2015. november 12. Ámós és Abdiás próféta könyve
Soós Róbert

2015. november 19. Jónás próféta könyve
Soós Róbert

2015. november 26. Mikeás próféta könyve
Czinkota András

2015. december 3. Náhum és Habakuk próféta könyve
Szilvási András

2015. december 10. Sofóniás és Aggeus próféta könyve
Hegyes-Horváth Géza

2015. december 17. Zakariás és Malakiás próféta könyve
Várhelyi Zoltán



Helyszín: Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház, Mátészalka, Kölcsey u. 2., Dienes galéria

Kezdési időpont: csütörtökönként 17.30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Szervezők:
Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház
Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
Hetednapi Adventista Egyház, Mátészalka

Páli levelek


A Bibliakörön a következõ leveleken haladunk végig.
 • Kolossébeliekhez írt levél
 • Thessalonikabeliekhez írt I. levél
 • Thessalonikabeliekhez írt II. levél
 • Timótheushoz írt I. levél


A beszélgetéseket vezeti:
Soós Róbert vagy Kerékgyártó János vagy Kovács Zoltán bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési időpont: szerdánként 17 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Jelkép és valóság


2015. február 11. A szent sátor berendezése
A bûnrendezés útja

2015. február 18. A zsidó ünnepkör
A megváltási terv állomásai

2015. február 25. A Bárány és a kígyó
Jellemek harca

2015. március 4. Asszony és menyasszony – férj és võlegény
Krisztus kapcsolata az egyházzal

2015. március 11. Olaj, tûz, víz
Hogyan munkálkodik a Mindenható?

2015. március 18. Kõ, kõszikla
Kire épül az egyház?

2015. március 25. Vadállatok és a fenevad
Mit jelent a 666?

2015. április 1. Aratás és szüret
Vége lesz-e a világnak?

2015. április 8. Keresztség és úrvacsora
Mi a hit lényege?



A beszélgetéseket vezeti:
Kerékgyártó János és Kovács Zoltán bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési idõpont: szerdánként 17:30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Rólunk szóló példázatok


2014. október 15. Megértheti-e mindenki Isten szavát?
A magvetõ példázata

2014. október 22. Jézus keres minket
Az elveszett juh, drachma és fiú példázata

2014. október 29. Miért nehéz a megbocsátás?
Az adós szolga példázata

2014. november 5. Képességeink és lelkületünk
A tálentumok példázata

2014. november 12. Ki az én felebarátom?
Az irgalmas samaritánus példázata

2014. november 19. Elég-e az elmélet?
A tíz szûz példázata

2014. november 26. Hivatalos vagyok vagy választott is?
A királyi menyegzõ példázata

2014. december 3. Az üdvösség szempontjai
Juhok és kecskék példázata



A beszélgetéseket vezeti:
Kerékgyártó János és Kovács Zoltán bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési idõpont: szerdánként 17.30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

A HEGYI BESZÉD ÜZENETE


2014. március 19. Hogyan hatunk másokra?
A leghatékonyabb igehirdetés - só és világosság

2014. március 26. Jézus és a törvény
A törvény változik vagy a hozzá való viszonyunk?

2014. április 2. Az imádság szerepe
Mirõl szól a Miayánk, mi a böjt?

2014. április 9. Földi és mennyei kincsek
A helyes értékrend fontossága

2014. április 16. Mi a félelem ellenszere?
Gondviselés és aggodalmaskodás

2014. április 23. Hogyan vélekedünk másokról?
Az ítélkezés veszélyei

2014. április 30. A legnagyobb ajándék, amit kaphatunk
Isten ígéreteinek megvalósulásáról

2014. május 7. A hamis próféták és a Kõszikla
Építsük a legszilárdabb alapra az életünket



A beszélgetéseket vezeti:
Kerékgyártó János bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési idõpont: szerdánként 17.30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

„HOL A BOLDOGSÁG MOSTANÁBAN?”
Beszélgetések a boldogmondásokról


2014. január 15. Lelki szegények
Mire megyünk a magunk erejébõl?

2014. január 22. Akik sírnak
Az önismeret kezdete

2014. január 29. A szelídek
Hogyan viseljük a bántásokat?

2014. február 5. Akik éhezik és szomjazzák az igazságot
Elég-e az elmélet?

2014. február 12. Az irgalmasok
Hogyan tekintünk másokra?

2014. február 19. A tiszta szívûek
Hogyan tisztul a szív?

2014. február 26. A békességszerzõk
Az igazi békesség forrása

2014. március 5. Akik háborúságot szenvednek az igazságért
Mit ígér Jézus a követõinek?



A beszélgetéseket vezeti:
Kerékgyártó János bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési idõpont: szerdánként 17.30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Háború és béke
Beszélgetések a lelki fegyverekrõl


2013. október 16. Hitharc vagy lelki béke?
Miért van szükségünk fegyverekre?

2013. október 23. Valóság vagy illúzió?
Imerjük meg a való világot

2013. október 30. Az igazság elmélet vagy gyakorlat?
Hogyan lehet megélni a hitet?

2013. november 6. A bizonyságtevés gyümöcsei
Hogyan lehet megtartani a hitet?

2013. november 13. A leghatékonyabb stresszkezelés
Lelki immunitás a bajokban

2013. november 20. Gondolkodom, tehát vagyok - de hogyan?
Céljaink és értékrendünk kihatásai

2013. november 27. Isten beszéde mint kard
Valóban élõ és ható?

2013. december 4. Hogyan lehet felöltözni a lelki fegyvereket?
Ima a Lélek által



A beszélgetéseket vezeti:
Kerékgyártó János bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési idõpont: szerdánként 17:30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

A hit kérdései
Beszélgetések a Bibliáról


2013. április 17. Próféciák napjainkról
Mit mutatnak az "idõk jelei"?

2013. április 24. A Lélek gyümölcsei és ajándékai
Mi a különbség és melyik fontosabb?

2013. május 8. Az imádság szerepe
Mi imádság és mi nem az?

2013. május 15. Kereszténység a hétköznapokban
A puding próbája az evés. És a hité?



A beszélgetéseket vezeti:
Kerékgyártó János bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési idõpont: szerdánként 17.30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

A boldogság törvényszerűségei
Beszélgetések a tízparancsolatról


2013. január 23. Mire jók a törvények?
Miért kellett kõbe vésni? Kire vonatkozik és meddig?

2013. január 30. A hála törvénye
A Törvényadó személye. Jártunk-e már Egyiptomban?

2013. február 6. Az alázat törvénye
Mi a faragott kép? Az apák vétke a fiakban

2013. február 13. A tisztelet törvénye
Mit jelent Isten neve?

2013. február 20. A szeretetközösség törvénye
Hogy lehet bemenni a nyugodalomba? Elsõ vagy hetedik nap?

2013. február 27. A viszont tartozás törvénye
Viszonyunk a szülõkhöz

2013. március 6. Az élet törvénye
Gyilkosság és öngyilkosság – fizikailag és lelkileg

2013. március 13. A házasság törvénye
Nemek harca. Paráznaság házasságon belül és kívül

2013. március 20. A tulajdon törvénye
Mi a miénk? Viszonyulás anyagi javainkhoz.

2013. március 27. A becsület törvénye
Hogyan gondolunk másokra? Hamis tanúskodás.

2013. április 3. A kívánság törvénye
A szívünk állapota – minden baj igazi gyökere



A beszélgetéseket vezeti:
Kerékgyártó János bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési idõpont: szerdánként 17.30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Miért engedi meg Isten...?
Beszélgetések a Bibliáról


2012. október 17. ... a betegséget, szenvedést?
Mi az oka, van-e értelme, célja? Ki szenved a legtöbbet?

2012. október 24. ... a szegénységet?
Anyagi helyzetünk erkölcsi kihatásai. Miért akarnak sokan gazdagok lenni?

2012. október 31. ... a sok válást, családok széthullását?
A házasság elavult intézmény? Milyen a jó párkapcsolat?

2012. november 7. ... hogy tiszteletlenek legyenek a „mai fiatalok”?
A gyermeknevelés nehézségei és áldásai.

2012. november 14. ... halált?
Mi az oka? Hányféle halálról beszél a Biblia?

2012. november 21. ... a sok vallási irányzatot?
Létezik-e egyetlen igaz vallás?

2012. november 28. Meddig engedi még mindezt?
Lesz-e világvége? Vajon mikor jön el Krisztus?



A beszélgetéseket vezeti:
Kerékgyártó János bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési idõpont: szerdánként 17.30 óra

A belépés díjtalan.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Ismerjük-e az örömhírt?
Beszélgetések a Bibliáról


2012. május 16. Keresztény hazánkban ismerjük-e az örömhírt, van-e benne örömünk?
Az evangélium

2012. május 23. A kegyesség látszata és ereje. Mit jelent a bûn?
Az istenfélelem

2012. május 30. Kereszténység a hétköznapokban
Az imádat

2012. június 6. Mire jó a sok egyház? Biztosan ugyanazt az Istent imádjuk?
A hamis vallás

2012. június 13. A bûn büntetése - mi vár az engedetlenekre?
Az ítélet

2012. június 20. Hogyan válhatunk jobb emberré?
A hit



Elõadó/A beszélgetéseket vezeti:
Kerékgyártó János bibliaoktató


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési idõpont: szerdánként 17 óra

Az elõadások ingyenesek.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Válsághelyzetek kicsiben és nagyban
Van-e megoldás?


2012. április 13. Az adósság csapdájában
A Biblia tanítása a kölcsönről

2012. április 20. A válság globális - a megoldás személyes
Kinek a kezében van a boldogságunk?

2012. április 27. Lelkiismereti - és vallásszabadság
Meddig terjed az állam jogköre?

2012. május 4. Hazug világ - mi az igazság?
Kinek higgyünk és milyen alapon?



Előadó:
Kerékgyártó János bibliaoktató
Frend László bibliaoktató (ápr. 20.)


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Kezdési időpont: péntekenként 18 óra

Az előadások ingyenesek.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

2012. április



Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves ismerõseit bibliai elõadásainkra!


2012. április 6., péntek 18 óra Mond-e valamit korunkról a Biblia?


2012. április 7., szombat 16 óra Az örökkévaló jóhír



Elõadó:
Vankó Zsuzsanna fõiskolai tanár, teológus


Helyszín: Mátészalka, Wesselényi u. 3.

Az elõadás ingyenes.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Időszerű kérdések - bibliai válaszok


Bõvebb infó itt

2006. december


Bõvebb infó itt

Igehirdetések



Dátum szerint sorrend, egy oldalon program.

Copyright © 2005-2016 Hetednapi Adventista Egyház - Mátészalka.    Impresszum