Ön a honlap
59146.
látogatója
2005. 08. 23. óta.


Impresszum

"...látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek." 1Kor 4,9

"Mindenek ékesen és jó renddel legyenek." 1Kor 14,40

"...senki se fuvalkodjék fel (...) Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna?..." 1Kor 4,6-7

"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." Ján 15,5

"...az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segítségével, minden egyes tag adottságai szerint való munkájával teljesíti a testnek növekedését és a maga építését szeretetben." Eféz 4,15-16


Üzenet küldése az üzemeltetőknek (Elsősorban technikai észrevételek)


Copyright © 2005-2016 Hetednapi Adventista Egyház - Mátészalka.    Impresszum